עדי מלכה

עדי מלכה

גזבר עיריית נוף הגליל

"משה הוביל בהצלחה רבה, תהליך מלא של הקמת רשות חניה עירונית עצמאית...

"הקמת רשות חניה עירונית בנוף הגליל בהובלתו של משה, אפשרה לנו להתייעל בעבודה, לחסוך בהוצאותינו השוטפות, להעביר מידי הקבלנים החיצוניים לידי העירייה את השליטה המלאה בכל תקבולי החניה ולהגדיל בכך משמעותית את מעגל ההכנסות של העירייה ממקורות פנימיים...

"מבקש להביע הערכה מלאה ותודה מיוחדת למשה בכר, על איכות שירותיו המקצועיים, על מידת רצינותו ויסודיותו בעבודה, על עמידתו לרשותנו תמיד וללא סייג בלוחות הזמנים וכן על המענה המיידי שניתן על ידו לעירייה בכל עת, ובכל נושא ועניין".

מר משה בכר - יועץ ומומחה לניהול חניה מוסדרת וחניונים, מלווה מקצועית את עיריית נוף הגליל (נצרת עילית - לשעבר) מתחילת שנת 2017 ובתקופה זו סייע לרשות לחולל מהפך חיובי ומשמעותי בתחום הסדרת החניה.

משה הוביל בהצלחה רבה, תהליך מלא של הקמת רשות חניה עירונית עצמאית שכלל: ביצוע סקרי צרכים ואפשרויות, בדיקות היתכנות כלכליות, גיבוש תוכניות עבודה, הדרכה והכשרת מנהלים ועובדים, הכנה והטמעת נהלי עבודה, בקרה ופיקוח על ספקי שירות חיצוניים ואכיפת חוזי ההתקשרות, הפקת מכרזים מקצועיים, סיוע מקצועי בעדכון חוק העזר וגיבוש מדיניות חניה מוסדרת ברחבי העיר, התאמת מערכות המחשוב לצרכי הרשות, בקרת תהליכים ברמות השונות, ועוד פעולות רבות הדורשות הבנה רחבה, ידע וניסיון מוניציפאלי ויכולת ארגונית ברמה גבוהה.

הקמת רשות חניה עירונית בנוף הגליל בהובלתו של משה, אפשרה לנו להתייעל בעבודה, לחסוך בהוצאותינו השוטפות, להעביר מידיי הקבלנים החיצוניים לידי העירייה את השליטה המלאה בכל תקבולי החניה ולהגדיל בכך משמעותית את מעגל ההכנסות של העירייה ממקורות פנימיים.

מבקש להביע הערכה מלאה ותודה מיוחדת למשה בכר, על איכות שירותיו המקצועיים, על מידת רצינותו ויסודיותו בעבודה, על עמידתו לרשותנו תמיד וללא סייג בלוחות הזמנים וכן על המענה המיידי שניתן על ידו לעירייה בכל עת, ובכל נושא ועניין.

אני שמח להמליץ עליו ועל שירותיו בחום, והנני סמוך ובטוח כי תרומתו המועילה לכל ארגון תהא רבה מאוד ומבורכת, בכל תחום שהוא, ובעיקר בתחום מומחיותו המקצועית - כיועץ לניהול חניה מוסדרת וחניונים.

בתקווה להמשך שיתוף פעולה פורה ומועיל גם בעתיד.

 

בברכה,

 

עדי מלכה,
גזבר וראש מינהל הכספים
עיריית נוף הגליל

Contact Us

Field is Empty
E-mail Field is Empty, Or incorrect
Phone Number missing or incorrect
Please write a subject for your message.
Please let us know your message.
Invalid Input