עלוית פרוינד- ר' מינהלת מרכז העיר נתניה עלוית פרוינד- ר' מינהלת מרכז העיר נתניה

עלוית פרוינד

ראש מינהלת מרכז העיר נתניה

לאורך תקופת היכרותי את משה, כבר למעלה מ־ 20 שנים, זכיתי לקבל ממנו שירותיי ייעוץ ברמה מקצועית וגבוהה מהמקובל.
אין לי ספק כי בזכות ניסיונו הרב והמצטבר של משה בכר בתחום החניה והחניונים ובזכות יכולתו האישית כאיש ארגון למופת הרואה ומבין בצורה רב־מערכתית את הצרכים המקצועיים, מתאפשר לו להתאים למידותיו של כל לקוח פתרונות יצירתיים, מודרניים ויעילים - לפי דרישותיו.

 

 

 אני שמחה להמליץ בחום על מר משה בכר, כיועץ מומחה לחניה מוסדרת וחניונים הן לגופים ציבוריים והן לגופים פרטיים.

 

לאורך תקופת היכרותי את משה, כבר למעלה מ־ 20 שנים, זכיתי לקבל ממנו שירותיי ייעוץ ברמה מקצועית וגבוהה מהמקובל. בתפקידי כמנכלי"ת החברה הכלכלית של זיכרון יעקב, סייע לנו משה בין השנים 2003 עד 2005 באיתור ובאבחון מגרשים פוטנציאליים במרחב המועצה המקומיתבמסגרת פרוייקט שנועד לתכנן את ניצולם כחניונים ציבוריים. בין יתר הנושאים בהם קיבלנו שירותיי ייעוץ ממשה, היה ליווי בתהליך גיבושה של תכנית להסדרת חניה במרכז היישוב.

בין השנים 2005 עד 2009 ברציפות, שנים בהן כיהנתי כמנכלי״ת החברה הכלכלית של טבריה, משה בכר הקים תחת המבנה הארגוני של החברה הכלכלית טבריה את רשות החניה העירונית. במסגרת זאת, משה דאג להכשיר ולהדריך מקצועית את סגלי המנהלים, את קבוצות הפקחים וכן את עובדי המשרדים בנושאים מגוונים: בעבודת האכיפה בשטח, בניהול מערך פניות הציבור, בטיפול בערעורים לדוחות חניה ובבקשות להישפט, בתפעול כלל מערך המחשוב, בביצוע פעולות גבייה מינהלית והוצל״פ, וכיוב׳. במהלך תקופה זו נכתבו על ידו נהלי-עבודה וכן עודכן חוק העזר העירוני לטבריה (העמדת רכב וחנייתו). משה הוביל והפיק מכרזים בתחום אספקת שירותים חיצוניים לחברה בכלל ועבור רשות החניה בפרט, אשר בדיעבד הוכחו כרבי-תועלת למערכת, כגון: מכרז לשירותי גביית דוחות וחובות חניה שלא שולמו במועדם (במיקור חוץ), מכרז למחשוב מערך החניה, מכרז לאספקה, תפעול ותחזוקת מסופוני פיקוח, וכיוב'.

משה ביצע בקפדנות ראויה לציון (מטעם הרשות המקומית) פעולות בקרה ופיקוח על הספקים על מנת לוודא כי עומדים הם בתנאי החוזים שנחתמו איתם, כגון: קבלן המדחנים,קבלן הגבייה, רשות הדואר, ועוד. פעולות מוצלחות אלו, כמו גם הטמעתן של שיטות ניהול חדשניות למערך החניה המוסדרת, הניבו לחכ״ל ולרשות המקומית הישגים ניכרים שהתבטאו מחד - בגידול מתמיד של ההכנסות השוטפות מהחניה, ומאידך - בצמצום הוצאות שונות ומניעת בזבוז.

בתפקידי כראש מינהלת מרכז העיר נתניה החל משנת 2010 ואילך, מתאפיין עיסוקי העיקרי בשיקום ופיתוח מרכז נתניה, ובכלל זאת גם בהקמת חניונים ציבוריים לרווחת התושבים והתיירים המבקרים בה. גם כאן, אנו נהנים מקבלת שירותיי ייעוץ מקצועיים וטובים המסופקים ע״י משה בכר, לצורך תכנון החניונים, לליווי ופיקוח על ביצוע פרויקטים גדולים ומורכבים להסדרת החניה Off Street , בהם גם חניונים המוקמים במבנים ציבוריים או במתחמים משולבים המיועדים למלונאות/תיירות עם מסחר, כגון: חניון/מלון ״שער הים״, חניון מסחר/דיור ״גני סולד״, ועוד. אין לי ספק כי בזכות ניסיונו הרב והמצטבר של משה בכר בתחום החניה והחניונים ובזכות יכולתו האישית כאיש ארגון למופת הרואה ומבין בצורה רב־מערכתית את הצרכים המקצועיים, מתאפשר לו להתאים למידותיו של כל לקוח פתרונות יצירתיים, מודרניים ויעילים - לפי דרישותיו.

 

 

 

בכבוד רב,

 

עלוית פרוינד

ראש מינהלת מרכז העיר נתניה

 

 

Contact Us

Required fields are marked *

Name: (*)
Field is Empty
Email Address: (*)
E-mail Field is Empty, Or incorrect
Phone:(*)
Phone Number missing or incorrect
Subject: (*)
Please write a subject for your message.
Your Message: (*)
Please let us know your message.