שימושון חניה - משפט

פסקי דין

 

19/5/2009 בפני השופט: אברהם טננבוים, תיק 16523-08

בבית המשפט העליון, בפני כבוד השופט א' רובינשטיין: רע"פ , 1053/11, בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב (השופטת צ'רניאק) מיום 3.1.2011 , בתיק עפ"א 17335-10-10. ניתנה ב-7.3.2011.
1] קיימות דרכים אחרות לתשלום אגרת החניה. על הרשויות להבטיח תקינות אמצעי התשלום המוצבים בשטחן ולפרסם את קיומן של דרכי התשלום השונות והחלופויות באורח בולט והוגן.
2] החובה לשלם אגרת חניה אינה תלויה בזמינות אמצעי התשלום שמציבה העירייה ועל התושבים להצטייד באמצעי תשלום.

ע"פ 281/69 אנוש בר-שלום נ' מ"י פ"ד כג (2) 85, המותב: הנ' אגרנט, לנדוי, מני

Contact Us

Required fields are marked *

Name: (*)
Field is Empty
Email Address: (*)
E-mail Field is Empty, Or incorrect
Phone:(*)
Phone Number missing or incorrect
Subject: (*)
Please write a subject for your message.
Your Message: (*)
Please let us know your message.